Įrenginio komponentai

 1. TELESKOPINĖ LAZDA
 2. VALYMO KORPUSAS
 3. MIKROPLUOŠTO AUDINYS
Naudojimo instrukcija

 1. Surinkite visas teleskopinės lazdos dalis ir pritvirtinkite pridedama valymo korpusą.
 2. Energingai judinkite apatinę teleskopinės lazdos dalį aukštyn ir žemyn, kol valymo šluostė bus paruošta naudoti.
 3. Pradėkite valymą, kelis kartus pakartokite 2 punkte nurodytus veiksmus, kad pašalintumėte visus nešvarumus nuo audinio.
 4. Pabaigę darbą, nuvalykite, išgręžkite ir nusausinkite audinį.
Saugos įspėjimai

 • Prieš naudodami perskaitykite instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai.
 • Nenaudokite komponentų, kurie nėra pateikiami kartu su gaminiu.
 • Nenaudokite gaminio jei pastebėjote, kad jis pažeistas.
 • Įrenginį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali naudoti įrenginį tik prižiūrimi suaugusiųjų.
Įrenginio valymas ir priežiūra

 • Nuvalykite gaminį drėgna šluostė, naudokite plovimo skysčius neturinčius sudėtyje alkoholio.
 • Po valymo palaukite, kol visi gaminio komponentai gerai išdžius.
Teisingas atliekų šalinimas

Perbrauktas šiukšlių dėžės simbolis ant gaminio ir jo pakuotės rodo, kad toks gaminys neturėtų būti laikomas buitinėmis atliekomis pagal ES standartus. Jei pasirūpinsite teisingu gaminio išmetimu, išvengsite galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurie priešingu atveju kiltų netinkamai elgiantis su šiuo gaminiu. Medžiagų perdirbimas padeda tausoti gamtą ir gamtos išteklius. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šio gaminio perdirbimą, kreipkitės į atitinkamas tarnybas, savo buitinių atliekų išmetimo centrą arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį. Gamintojo pareiškimas, kad gaminys atitinka galiojančių ES atitinkančių direktyvų reikalavimus.

You have successfully subscribed!
This email has been registered